Nhà thuốc tại Quận Phú Nhuận

” Các nhà thuốc có dấu ⭐ là nhà thuốc trọng điểm”

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số Điện Thoại
1 Phòng Chẩn Trị La Nhi An 182 Phan Đăng Lưu, P.1⭐ 02839902049
2 Số Mười Một 334 Phan Đình Phùng, P.1⭐ 0988415758
3 Phú Quý Số 84C Trần Hữu Trang, 02839905487
4 Thiên Phước 247 Huỳnh Văn Bánh, P.12 0348366869
5 Trung Nguyên 93B Phan Xích Long, P.2⭐ 02839951329
6 Minh Châu 406 Phanh Xích Long 0375429517
7 Bảo Trân 22 Thích Quảng Đức, P.5 0918047317
8 Thắng Lợi A2-004 Phan Xích Long, P.7 0773749296
9 Đức Hiếu 125 Phổ Quang, P.9 0969 211 266
10 Nhà Thuốc Ngọc 320 Huỳnh Văn Bánh, P11 0907035768
11 Nhà Thuốc Đăng Minh 116 Trần Hữu Trang, P10 0932048991